Princip fungování:

V principu fungují všechny deskové výměníky tepla stejně. Jedná se o soubor zvlněných desek (do tvaru tzv. rybí kosti) vyrobených lisováním z nerezového plechu nejčastěji z AISI 304 nebo AISI 316L. Desky jsou k sobě poskládány tak, aby mezi nimi díky prolisům vznikly kanály, do kterých je vstupními otvory v rozích desek distribuována teplonosná kapalina a to tak, aby každá deska byla obtékána jak primárním médiem z jedné strany tak sekundárním médiem z druhé strany. Díky vhodnému tvaru kanálů zde dochází k turbulentnímu proudění, které je základním předpokladem vysoké účinnosti přenosu tepla. Jednotlivé desky jsou pak k sobě těsně spojeny a to buď rozebíratelným a nebo nerozebíratelným způsobem. U rozebíratelných deskových výměníků tepla jsou mezi jednotlivé desky vloženy gumové těsnění, které zajistí jejich vzájemnou těsnost. U nerozebíratelných výměníků tepla jsou desky nejčastěji spojeny měděnou pájkou, pak je označujeme jako mědí pájené deskové výměníky tepla. V případě celonerezových výměníků jsou jednotlivé desky spojovány unikátní technologií nazvanou AlfaFusion a jedná se pak o výměníky AlfaNova.

směr toku médií výměníkem

Proč si koupit deskový výměník tepla Alfa Laval?

Deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou navrženy tak, aby splňovaly ta nejnáročnější očekávání, pokud jde o energetickou účinnost, kompaktní rozměry a spolehlivý výkon.
Vysoká energetická účinnost díky inovativnímu designu desek poskytuje lepší distribuci média po celém povrchu desky. To vede k vynikajícímu přenosu tepla a vysoké energetické účinnosti díky odstranění mrtvých zón a snížení rizika zanášení.
Kompaktní konstrukce deskových výměníků tepla Alfa Laval usnadňuje jejich instalaci v malých prostorách. Výměníky jsou navrženy pro snadnou instalaci a rychlé uvedení do provozu.
V závislosti na typu médií a parametrech tlaku a teploty jsou deskové výměníky tepla Alfa Laval vyrobeny tak, aby splňovaly ta nejvyšší očekávání z hlediska výkonu a životnosti.
Rozebíratelné deskové výměníky tepla jsou k dispozici také ve verzi s certi­fikací AHRICertifikace výkonu odpovídá normě AHRI 400 a je ověřena certifikačním programem deskových výměníků tepla kapalina‑kapalina (LLHE).

Základní typy výměníků Alfa Laval:

Pájené deskové výměníky tepla

Pájené deskové výměníky

Rozebíratelné deskové výměníky tepla

Skládané deskové výměníky