Teplo se vždy šíří od místa s vyšší teplotou k místu s nižší teplotou.  Tento základní fyzikální princip využívají různé technické produkty k tomu, aby pomohli zákazníkům docílit požadovaných teplotních parametrů technologických médií.

Naše firma DASAL Morava s.r.o. vám nabízí možnost dodávky výrobků firmy Alfa Laval, která má v celosvětovém měřítku vedoucí postavení na trhu výměníků tepla a poskytování technických řešení v oblasti tepelné energie. Nabízíme vám konkurenceschopná a funkční řešení, která jsou schopna pokrýt celý proces dodávky tepla, od hlavních rozvoden, přes výměníkové stanice až po zařízení sloužící konečnému spotřebiteli (např. deskové výměníky tepla) nebo jako součást průmyslových procesů (např. suché chladiče).

Produkty Alfa Laval jsou součástí oboru již od roku 1931, kdy se na trhu objevil první výměník tepla pro pasterizaci mléka. Díky této dlouhé zkušenosti v oblasti přenosu tepla vám dnes můžeme nabídnout mnoho zařízení šetřících energii pro

  • ohřev
  • chlazení
  • rekuperaci tepla
  • odpařování
  • kondenzaci
  • ventilaci
  • chladírenství
  • výrobu chemikálií

Díky širokému sortimentu výrobků Alfa Laval jsme schopni vám dodat výměníky tepla vhodné jak pro jednoduché nízkotlaké a nízkoteplotní aplikace tak pro aplikace využívající agresivní média, proměnlivé teploty a tlaky.