Bezpečnost a provozuschopnost vyžaduje proaktivní přístup

Přestože jsou rozebíratelné deskové výměníky tepla velmi odolné, tak vyžadují jako každé zařízení i správnou údržbu. Úniky v rozebíratelných deskových výměnících tepla vedou k neplánovaným odstávkám nebo neočekávaným výpadkům. Ty pak mohou způsobit poškození nebo ztrátu celých šarží produktu. Mezi účinné metody prediktivní údržby patří i test integrity Alfa Laval. Jedná se vlastně o kontrolu těsnosti deskového výměníku.

Test integrity

Co je testování integrity?

Test integrity Alfa Laval vám pomůže lépe porozumět aktuálnímu stavu vašich desek a těsnění. Odhalí i mikrotrhliny, takže problémy s poškozenými deskami či těsněním můžete vyřešit dříve, než se z nich stanou nebezpečná místa úniku. Díky tomu si můžete naplánovat servis svých deskových výměníků tepla v době vaší odstávky. Proaktivní přístup vám tak umožní zajistit si plynulý a bezpečný provoz zařízení důležitých pro váš výrobní proces a převzít kontrolu nad jejich údržbou.

Tato služba nabízí nový způsob, jak vám dát jasnou představu o stavu vaší jednotky, abyste ji mohli provozovat v nejbezpečnějším možném režimu.

Jak funguje test integrity Alfa Laval?

Naše testování integrity je praktické, přesné a bezpečné.

Přes váš rozebíratelný deskový výměník tepla se přečerpává formovací plyn. Jedná se o směs vodíku a dusíku, která  je netoxická a nehořlavá. Díky malé velikosti molekul vodíku se daří odhalit i mikroskopické trhliny, projevy koroze nebo únavy materiálu. V případě netěsností jsou pak unikající molekuly vodíku detekovány citlivými senzory, které mohou dokonce i identifikovat typ chyby – mikrotrhliny, koroze, selhání těsnění a další.

Komfort a rychlost měření jsou bezkonkurenční. Celý test může trvat jen 15 minut na jednu sekci.

Test integrity Alfa Laval

Metoda testování integrity

Při navrhování tohoto testu těsnosti byla zvolena metodika, která zajišťuje přesnost, bezpečnost, rychlost a udržitelnost.

Přesnost

Pro testování stavu vašich rozebíratelných deskových výměníků tepla je ideální látkou směs vodíku a dusíku o koncentraci 5-10% . Tato plynná směs rychle difunduje a tím uvnitř vašeho výměníku odhalí trhliny, které jsou menší než ty, kterými může proniknout kapalina. Tato směs formovacího plynu se po použití rychle rozpíná. Díky velmi nízké koncentraci v okolním vzduchu, vykazuje nižší pravděpodobnost falešných hlášení než jiné formovací plyny. Přesný automatizovaný detekční systém minimalizuje možnost chyby ze strany obsluhy.

Bezpečnost

Použitá vodíková směs je klasifikována dle ISO 10156 jako nehořlavá. Je netoxická (schválená pro použití v potravinářském průmyslu) a nezatěžuje desky ani těsnění (nezpůsobuje korozi).

Rychlost

Jedná se o velmi rychlou a pohodlnou metodu testování těsnosti vašich rozebíratelných deskových výměníků tepla, protože není nutná demontáž svazku desek. Testovací jednotku jednoduše připojíme k vypuštěnému zařízení. Zbytkové množství vody výsledek testu neovlivní. Výsledky testu jsou k dispozici již po 15 minutách. Čištění ani jiné postupy po provedení zkoušky nejsou nutné. Dokonce ji lze provádět i u obtížně přístupných zařízení.

Udržitelnost

Na rozdíl od helia, které je vzácným a neobnovitelným přírodním zdrojem, vodík a dusík jsou udržitelné, běžně dostupné plyny, které lze použít bez ekologicky škodlivých důsledků na životní prostředí.

Detekce netěsností

Zjistěte jak test integrity funguje

V potravinářském a nápojovém průmyslu je na prvním místě bezpečnost. Věříme, že proaktivita je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnou výrobu. Proto nabízíme kontrolu těsnosti výměníků tepla, pomocí které naši odborníci mohou zjistit praskliny v deskách vaší jednotky. A hlavně vám pomohou vyhodnotit riziko křížové kontaminace médií. Jak to funguje? Podívejte se na tuto animaci, která vám to vysvětlí.

Kontaktujte nás

3 + 4 = ?