Co je tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla od firmy Carrier jsou strojní zařízení, která umí odebírat teplo z okolního vzduchu (čerpadlo vzduch-voda) a nebo ze země (čerpadlo země-voda) a toto pak předávat do topného okruhu, kterým si vytápíte dům nebo teplou vodu v zásobníku.

Princip funkce tepelného čerpadla

Do výparníku tepelného čerpadla (žebrovky/zemního kolektoru/hlubinného vrtu) se přivádí kapalné médium (chladivo), které je nositelem tepelné energie z okolního prostředí (ze vzduchu/země/vody). Zde dochází k jeho ohřevu nad bod varu, vypařuje se a v plynném stavu vstupuje do kompresoru. V kompresoru se plynné médium stlačí, čímž dojde k dalšímu zvýšení jeho tlaku a teploty. Horký plyn pak pokračuje do kondenzátoru tepelného čerpadla, kde přes deskový výměník předává teplo do okruhu topení (tzv. topné vodě) nebo do zásobníku teplé vody a postupně se tak ochlazuje. V kondenzátoru dochází k opětovnému zkapalnění chladiva, které dále prochází přes expanzní ventil, čímž se snižuje jeho tlak i teplota. Nyní má chladivo opět nižší teplotu, než je teplota tepelného zdroje (vzduch/země/voda). A celý okruh se může začít znovu opakovat.

Tepelné čerpadlo v podstatě využívá skupenské teplo, které se uvolňuje při přechodu chladiva z jeho plynné fáze do kapalné.

Informace ke stažení:

Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA

Hydromodul tepelného čerpadla

Hydromodul s dvouzónovým modulem

Tepelná čerpadla ZEMĚ-VODA

Tepelné čerpadlo voda-voda