Pravidelným servisem k bezproblémovému provozu

Výměníková předávací stanice tepla je souborem mnoha komponent, které spolu pracují v harmonii pouze tehdy, pokud jim věnujete patřičnou pravidelnou pozornost. Pravidelné servisní kontroly a zásahy vám pomohou zajistit bezproblémový provoz po celou dobu topné sezóny a tak významně prodloužit životnost vaší technologie.

V případě, že již dojde k nějaké havárii, zajistíme vám rychlou prohlídku s odhalením příčiny poruchy.

Servisujeme:

 • Kompaktní blokové předávací stanice tepla
 • Centrální předávací stanice tepla
 • Bytové předávací stanice tepla
 • Horkovodní předávací stanice tepla
 • Teplovodní předávací stanice tepla
 • Parní předávací stanice tepla
Maxi-S

Havarijní servis předávací stanice tepla

V případě havárie a nebo odstavení vaší technologie vám zajistíme rychlý odborný servisní zásah. Můžete nás kontaktovat na tel.:  773 100 108 a nebo na mailu: info@dasal.cz

Průběh havarijního servisu:

 1. Servisní technik na místě provede rychlou diagnostiku výměníkové stanice a zjistí vzniklé závady a poruchy bránící jejímu provozu
 2. Jednodušší závady se hned na místě odstraní
 3. Pokud to situace umožňuje, je snaha zprovoznit předávací stanici v nouzovém režimu
 4. Při poruchách vyžadujících větší opravy popř. výměnu dílů, vám připravíme cenovou kalkulaci
 5. Servisní technik provede servisní úkon až po odsouhlasení zaslané kalkulace
 6. Možnost sepsání servisní smlouvy na pravidelné servisní kontroly

Preventivní servis předávací stanice tepla

U preventivního servisu máme výhodu již předem stanoveného termínu a rozsahu servisních úkonů, které se v pravidelných intervalech opakují a to buď na základě doporučení norem popř. vzájemně odsouhlasené dohody.

Výhody preventivního servisu

 • Bezporuchový chod zařízení, který vám navíc zajistí nižší náklady na opravy či výměny komponent
 • Minimalizace nákladů na vlastní lidské zdroje při údržbě technologie
 • Prodloužení životnosti zařízení a zajištění jeho spolehlivosti
 • Hospodárný provoz z pohledu úspory tepelné i elektrické energie
 • Dodržení hygienických předpisů (kvalita teplé vody)
 • Kvalitní mikroklima ve vašich výrobních prostorech (vhodné pracovní podmínky)
 • Zamezení ztrát vzniklých přerušením výroby z důvodu neplánovaného výpadku zařízení
 • Včasná diagnostika dosluhujících komponent vám zajistí lepší plánování investic