Odborný návrh výměníkových předávacích stanic tepla

Při kvalifikovaném návrhu výměníkové předávací stanice tepla Cetetherm se můžeme opřít o naše 16-ti leté zkušenosti s touto problematikou. Kvalitní návrh jde ruku v ruce s kvalitou poskytnutých zadávacích informací. Čím více máme přesných vstupních informací, tím přesnější od nás obdržíte technický návrh. Výměníková předávací stanice pak bude dělat přesně to, co od ní čekáte.

Nejlepším zdrojem informací pro návrh je zpracovaný projekt, ve kterém již projektant vytápění zpracoval požadavky na zdroj tepla jako výkony, teplotní spády, tlakové ztráty rozvodů a mnoho dalšího.

V případě, že se jedná o rekonstrukci stávajícího zdroje tepla, kterým byla předávací stanice tepla, můžeme vycházet z původní technologie a jejich výkonů. Zde se však vystavujeme riziku, že původní zdroj byl navržen na tepelné ztráty, které odpovídaly době instalace této technologie. Dnešní spotřeby již mohou být diametrálně odlišné a to hlavně díky zateplování objektů.

Samostatnou kapitolou jsou pak návrh výměníkové stanice tepla, kde dochází ze strany dodavatele tepla ke změně parametrů topného média. Nejčastěji se ruší rozvody páry a nahrazují se horkovody a nebo teplovody.

výměníková stanice detail

Informace potřebné pro návrh předávací stanice tepla

Dodavatel tepla

 • Teplotní spád zdroje tepla
 • Provozní tlak a teplota
 • Konstrukční tlak zdroje
 • Dispoziční tlak v místě instalace KPS
 • Maximální povolená teplota zpátečky
 • Měřiče tepla

Základní parametry KPS

 • Výkony ÚT, VZT a TV
 • Teplotní spády ÚT, VZT, TV
 • Tlakové ztráty rozvodů ÚT, VZT a TV
 • Zálohovat zdroj tepla?
 • Objem vody v topném systému
 • Ohřev teplé vody průtokově a nebo s AKU?
 • Řídící systém MaR?

Doplňující parametry KPS

 • Použité kapaliny - voda, glykol, ....
 • Požadavky na měření spotřeby tepla
 • Typ periférií - 230V, 24V, 0-10V
 • Požadavek na přenos dat a vizualizaci?
 • Expanzní nádoba a nebo expanzní automat?

Specifické požadavky na KPS

 • Maximální půdorysné rozměry?
 • Specifické požadavky na osazené komponenty?
 • Dělení KPS na více rámů?
 • Složitá transportní trasa do strojovny?
 • Zhoršená kvalita vody?

Jak vypadá výstup z návrhu KPS?

Pokud obdržíme dostatek relevantních informací pro návrh kompaktní předávací stanice tepla (KPS), tak zákazník od nás obdrží základní soupisku komponent, schéma zapojení předávací stanice a cenovou nabídku. Pokud je potřeba, tak i výkres dispozičního řešení KPS, kde jsou základní celkové rozměry předávací stanice. Na základě takto zaslaných podkladů lze výměníkovou stanici začlenit do vaší projektové dokumentace, popř. si rovnou objednat její dodávku.

Soupiska KPS

Schéma KPS

schéma zapojení KPS

Dispozice KPS

dispozice KPS

Instalovaná KPS