Roku 1883 byla firma Alfa Laval založena panem Gustavem de Laval, aby využila jeho jedinečného a ve své době převratného vynálezu z roku 1878 – kontinuální odstředivky mléka.

Od té doby je separace hlavním oborem působnosti firmy Alfa Laval. Technologie separace se používá na oddělení kapalin od sebe navzájem nebo pevných částic od kapalin. V současnosti se použití této technologie rozšiřuje i na oddělování částic z plynů.

Separace je důležitou součástí mnoha průmyslových procesů, například:

  • zpracování kapalin v potravinářském, farmaceutickém, chemickém a petrochemickém průmyslu
  • těžby a zpracování ropy
  • zpracování paliv a mazacích olejů na lodích a v elektrárnách
  • zpracování průmyslových kapalin
  • odvodnění kalů v čistírnách odpadních vod
  • čištění odtahu z klikové skříně dieselových motorů nákladních vozidel a lodí

Podrobnější informace o výrobcích Alfa Laval vhodných pro separaci naleznete zde.