Pressosmart

Expanzní sestava s doplňováním pro udržování statického tlaku

Pressosmart je expanzní sestava s doplňováním určená k udržování statického tlaku v uzavřených vodních okruzích, jako jsou např. systémy ústředního vytápění, chlazení nebo průmyslových aplikací.

Na rozdíl od běžného řešení se samotnou membránovou expanzní technologií nabízí Pressosmart díky elektronickému řídicímu systému nejen přesnější regulaci, ale i menší zastavěnou plochu.

Expanzní sestava pro udržování statického tlaku Pressosmart může být připojena k uzavřeným expanzním nádobám, které topnému médiu zabraňují přijít do kontaktu s kyslíkem obsaženým ve vzduchu. Tím se omezí vznik koroze, také se zjednoduší  údržba potrubních rozvodů a zároveň i prodlouží jejich životnost. Pressosmart může být připojen i k otevřeným expanzním nádobám.

Princip funkce expanzní sestavy s doplňováním pro udržování statického tlaku Pressosmart

Když vzroste teplota vody v uzavřeném systému, její objem se zvětší. Pokud teplota poklesne, objem vody se zase zmenší.

Přebytek objemu, který je způsoben tepelnou roztažností v uzavřeném systému, se odpouští skrz solenoid do expanzní nádoby (otevřené nebo uzavřené). Když snímač tlaku detekuje (v závislosti na snížení teploty) pokles tlaku, voda se čerpadly načerpává zpět do systému.

V topném systému se tak neustále udržuje konstantní provozní tlak. Pressosmart také automaticky doplňuje vodu, pokud je jí uvnitř nádoby nedostatek, a rovněž ji chrání proti přeplnění.

Tlakovací systém Pressosmart se skládá z těchto základních komponent:

  • tlakovací čerpadlo(a)
  • regulační ventil(y) tlaku
  • multifunkční řídící jednotku Alfa Laval
  • expanzní nádoba(y)

Pressosmart lze doplnit různým příslušenstvím jako např. měřič impulsů, vodní filtr, tlumič tlakových rázů, popř. detektor zaplavení.

Hlavní výhody uzavřené expanzní nádoby

  • vodní okruh není v kontaktu se vzduchem
  • dobrý a bezpečný provoz i pod 3 bary
  • možnost mít zapojeno několik nádob do série

Hlavní výhody otevřené expanzní nádoby

  • dobrý poměr cena/výkon
  • dobrá korozní odolnost
  • možnost velkého výběru objemů (200 – 5000 L)
tlakovací zařízení

Informace ke stažení:

katalogový list Pressosmart: 

tlakovací zařízení
MP5 s otevřenou nádrží