AHRI certifikace deskových výměníků tepla

Pokud mají systémy vytápění, chlazení nebo klimatizace (obecně HVAC) dosahovat požadovaného vysokého výkonu a úspor energie, musí všechny jejich komponenty fungovat optimálně a musí dosahovat návrhových hodnot stanovených projektem. Tuto jistotu vám poskytne certifikace AHRI 400, která je jediná oficiální norma pro certifikaci výkonu deskových výměníků tepla.

Nezávislým Institutem pro klimatizaci, vytápění a chlazení (The Air conditioning, Heating and Refrigeration Institute – AHRI) je ověřován výkon deskových výměníků tepla a to skrze AHRI 400 certifikát. Díky tomuto standardu si mohou být zákazníci jistí, že výkon jejich výměníku tepla je v souladu s deklarovanými hodnotami výrobce.

U aplikací, kde je extrémně důležité, aby daný výměník tepla měl při daných parametrech požadovaný výkon, je velmi užitečné provést jeho návrh (ověření) v souladu s certifikací AHRI 400. Jedná se zejména o předávací stanice chlazení, akumulační zásobníky chladu, datová centra a systémy volného chlazení.

Společnost Alfa Laval byla prvním výrobcem, který dokázal nabídnout široké spektrum výměníků tepla s tímto certifikátem. Za 10 let má Alfa Laval 100% úspěšnost při certifikaci svých deskových výměníků tepla.

AHRI 400

Požadujte nové standardy pro vaše deskové výměníky tepla

Co je AHRI?

 • AHRI je nezávislý Institut pro vytápění, chlazení a klimatizaci se sídlem v Arlingtone, USA
 • Vyvíjí a vydává technické normy pro průmyslové produkty
 • Zavedl hodnotící kritéria a postupy pro měření a certifikaci výkonu deskových výměníků tepla
 • Pomáhá uživatelům šetřit energii, optimalizovat produktivitu a chránit životní prostředí

AHRI Standard 400

 • Jedná se o celosvětově platný standard pro deskové výměníky tepla kapalina-kapalina
 • Poskytuje nezávislé ověření výpočtových a provozních parametrů deskových výměníků tepla třetí stranou
 • Garantuje dosažení výkonnostních parametrů deklarovaných v technických specifikacích výrobců (jako např. výkony, průtoky, tlakové ztráty a pod.)
 • Ulehčuje vzájemné porovnání technických specifikací deskových výměníků tepla od různých výrobců
 • Od roku 2019 je tento standard schválen i pro glykol
 • V USA se již jedná o povinný standard pro HVAC aplikace

Výhody AHRI 400

Systém certifikace přináší výhody pro projektanty, dodavatele i koncové zákazníky.

 • Nezávislá certifikace hlavních komponentů vám zajistí dodržení požadavků na vnitřní klima a spotřebu energií
 • Zaručuje deklarovaný výkon, čímž všechny zúčastněné strany zbavuje jejich obav
 • Klade větší důraz na energetickou účinnost
 • Stimuluje výrobce k inovacím a vývoji účinnějších zařízení
 • Ulehčuje porovnávání technických specifikací deskových výměníků tepla od různých výrobců
 • Jasné stanovení poměru cena/výkon
 • Energeticky účinnější systém snižuje provozní náklady během celé své životnosti

Otázky a odpovědi

Proč bychom měli vyžadovat AHRI certifikaci deskových výměníků?

Deskový výměník, který byl navržen dle požadavků AHRI certifikace, vám poskytne jistotu, že bude mít v reálném provozu parametry dané výpočtem (návrhem) tzn. že návrh neprošel nějakou “OPTIMALIZACÍ”. Dostáváte tím “TECHNIKU” návrhu na stejnou úroveň a vy tak máte možnost si porovnávat jablka s jablky (různých výrobců). Už se nebudou míchat jablka s hruškami!!!

Jaké jsou limity pro AHRI certifikaci?

AHRI certifikace deskových výměníků tepla je aktuálně platná pro tyto parametry.

Média: voda, mořská voda, glykol

Výkon: do 70 MW

Dodavatel nám řekl, že výrobce nabízeného výměníku má ve svém portfoliu výměníky, které jsou certifikované dle AHRI. Stačí to?

To opravdu nestačí. AHRI 400 je vlastně certifikace výpočtu (návrhu) výměníku! Výrobce výměníků sice může mít některý svůj výrobek schválený certifikací AHRI, ale to neznamená, že konkrétně váš výměník byl navržen v souladu s touto certifikací. Jedná se o dvě odlišné věci! Když při návrhu certifikovaného výměníku (z certifikované výrobní řady) udělá výrobce (dodavatel) nějakou OPTIMALIZACI, tak se již nejedná o návrh výměníku dle standardu AHRI. U tohoto návrhu by se v technické specifikaci výměníku nemělo nikde objevit logo AHRI CERTIFIED. A pro vás to znamená, že nemáte 100% jistotu, že váš výměník dosáhne požadovaných parametrů.

Máme dodaný deskový výměník tepla, který nemá AHRI certifikaci. Co to pro nás znamená?

Nemusí to pro vás znamenat vůbec nic. Jsou aplikace, kde si to “nějak samo” sedne. Máte dostatečně silné čerpadla, tak vás nemusí trápit větší tlaková ztráta, než byla projektována. S větším nebo naopak menším průtokem si mohou čerpadla také nějak poradit. Třeba vám ani nevadí, že bude teplota média někde vyšší (při chlazení), nebo nižší (při ohřevu) než jste původně požadovali. A třeba projektant při návrhu výměníku již počítal s nějakou výkonovou rezervou, takže reálný nižší výkon dodaného výměníku se ještě vejde do vašeho limitu.

Ale také můžete mít aplikaci, kde vám bude záležet na každé desetině stupně (zvláště u chlazení), kde vás každý pascal tlakové ztráty navíc stojí vyšší náklady za elektrickou energii čerpadel (tlakové oddělení dvou okruhů). Kde nižší výkon výměníku vás bude limitovat ve vaší výrobě např. větší zmetkovostí, popř. jejím úplným zastavením.

Pak to pro vás může znamenat vyšší provozní náklady a větší uhlíkovou stopu!

Jak poznám, že zaslaný technický návrh deskového výměníku tepla je v souladu s AHRI certifikací?

Každý výrobce, který má své výměníky registrované u AHRI, má ve svém návrhovém programu možnost provést výpočet dle standardů AHRI, jehož výstupem je kompletní specifikace všech parametrů dle požadavku AHRI. Daný technický návrh musí být opatřen logem AHRI CERTIFIED, musí obsahovat název a aktuální verzi návrhového softwaru včetně data samotného návrhu a jiné další informace. Tato technická specifikace by také měla být zaslána v needitovatelné podobě (PDF), aby se tam nedalo nic smazat či přepsat.

Dostali jsme pouze nějakou ořezanou technickou specifikaci a katalogový list od výměníku s AHRI certifikací? Je to návrh dle AHRI?

Pokud jste od dodavatele nedostali kompletní specifikaci všech parametrů dle požadavku AHRI a technický návrh není opatřen logem AHRI CERTIFIED, neobsahuje název a aktuální verzi návrhového softwaru včetně data samotného návrhu, tak se nejedná o návrh dle AHRI certifikace. Katalogový list od AHRI výměníku už to nezachrání!

Byl nám dodán výměník s AHRI certifikací, ale nedosahuje návrhových parametrů. Co s tím?

V první řadě doporučujeme si provést kontrolu všech vstupních parametrů, jestli souhlasí s těmi dle technického návrhu. Výkon, teplotní spády, průtoky a tlakové ztráty na obou stranách výměníku. Ideálně provést jejich měření (průtokoměrem, teploměry, manometry, měřičem tepla a pod.). Pokud se vám podaří vyloučit nesrovnalosti na vaší straně, je pravděpodobně chyba někde ve výměníku či jeho návrhu. Své podezření nám můžete sdělit. Každý výrobce si hlídá, aby i ostatní výrobci dodržovali pravidla AHRI a jakékoliv podezření je možno nahlásit na AHRI jakožto certifikační autoritu. Pokud se u nějakého výrobce prokáže nesplnění těchto pravidel, může být ze strany AHRI penalizován popř. jeho výrobek vyloučen z certifikace, což nikdo z výrobců samozřejmě nechce.