Princip fungování deskového výměníku tepla Alfa Laval:

V principu fungují všechny deskové výměníky tepla stejně. Jedná se o soubor zvlněných desek, které se vyrábějí lisováním z nerezového plechu. Nejčastěji z materiálu AISI 304 nebo AISI 316L, ale může být také i titan. Desky výměníku se pak k sobě poskládají tak, aby mezi nimi díky prolisům vznikly kanály. Těmito kanály pak proudí teplonosná kapalina (voda, pára, glykol, chladivo, … ). Každá deska výměníku je obtékána jak primárním médiem z jedné strany, tak sekundárním médiem z druhé strany. Přes tenkou stěnu desky výměníku následně dochází k přenosu tepla mezi médii.  Díky vhodnému tvaru kanálů zde v ideálním případě dochází k turbulentnímu proudění, které je základním předpokladem vysoké účinnosti přenosu tepla výměníkem. 

Jednotlivé desky výměníku jsou pak k sobě těsně spojeny a to buď rozebíratelným a nebo nerozebíratelným způsobem. U rozebíratelných deskových výměníků tepla jsou mezi jednotlivé desky vloženy gumové těsnění, které zajistí jejich vzájemnou těsnost. U nerozebíratelných deskových výměníků tepla jsou desky nejčastěji spojeny měděnou pájkou, ty pak označujeme jako mědí pájené deskové výměníky tepla. V případě celonerezových výměníků tepla jsou jednotlivé desky výměníku spojovány unikátní technologií nazvanou AlfaFusion a jedná se pak o výměníky AlfaNova.

Proč si koupit deskový výměník tepla Alfa Laval?

Deskové výměníky tepla Alfa Laval splňují ta nejnáročnější očekávání, pokud jde o energetickou účinnost, kompaktní rozměry a spolehlivý výkon.
Inovativní design desek poskytuje výměníku vysokou energetickou účinnost a to díky lepší distribuci média po celém povrchu desky. To vede k vynikajícímu přenosu tepla a vysoké energetické účinnosti díky odstranění mrtvých zón a snížení rizika zanášení. Tvar jednotlivých funkčních zón desek provází neustálý vývoj, takže se výkonové parametry deskových výměníků stále zvyšují.
Kompaktní konstrukce deskových výměníků tepla Alfa Laval usnadňuje jejich instalaci v malých prostorách. Výměníky se navrhují o ohledem na snadnou instalaci a rychlé uvedení do provozu.
V závislosti na typu médií a parametrech tlaku a teploty jsou deskové výměníky tepla Alfa Laval vyrobeny tak, aby splňovaly ta nejvyšší očekávání z hlediska výkonu a životnosti.
Rozebíratelné deskové výměníky tepla jsou k dispozici také ve verzi s certifikací AHRI Certifikace výkonu odpovídá normě AHRI 400 a je ověřena certifikačním programem deskových výměníků tepla kapalina‑kapalina (LLHE).

Základní typy výměníků Alfa Laval:

Pájené deskové výměníky

Celonerezový výměník AlfaNova

Celonerezové výměníky AlfaNova

Rozebíratelné deskové výměníky