Deskový výměník tepla Alfa Laval

Deskové výměníky tepla Alfa Laval splňují ta nejnáročnější očekávání, pokud jde o energetickou účinnost, kompaktní rozměry a spolehlivý výkon.
Inovativní design desek poskytuje výměníku vysokou energetickou účinnost a to díky lepší distribuci média po celém povrchu desky. To vede k vynikajícímu přenosu tepla a vysoké energetické účinnosti díky odstranění mrtvých zón a snížení rizika zanášení. Tvar jednotlivých funkčních zón desek provází neustálý vývoj, takže se výkonové parametry deskových výměníků stále zvyšují.
Kompaktní konstrukce deskových výměníků tepla Alfa Laval usnadňuje jejich instalaci v malých prostorách. Výměníky se navrhují o ohledem na snadnou instalaci a rychlé uvedení do provozu.
V závislosti na typu médií a parametrech tlaku a teploty jsou deskové výměníky tepla Alfa Laval vyrobeny tak, aby splňovaly ta nejvyšší očekávání z hlediska výkonu a životnosti.
Rozebíratelné deskové výměníky tepla jsou k dispozici také ve verzi s certifikací AHRI Certifikace výkonu odpovídá normě AHRI 400 a je ověřena certifikačním programem deskových výměníků tepla kapalina‑kapalina (LLHE).

Princip fungování deskového výměníku tepla Alfa Laval:

V principu fungují všechny deskové výměníky tepla stejně. Jedná se o soubor zvlněných desek, které se vyrábějí lisováním z nerezového plechu. Nejčastěji z materiálu AISI 304 nebo AISI 316L, ale může být také i titan. Desky výměníku se pak k sobě poskládají tak, aby mezi nimi díky prolisům vznikly kanály. Těmito kanály pak proudí teplonosná kapalina (voda, pára, glykol, chladivo, … ). Každá deska výměníku je obtékána jak primárním médiem z jedné strany, tak sekundárním médiem z druhé strany. Přes tenkou stěnu desky výměníku následně dochází k přenosu tepla mezi médii.  Díky vhodnému tvaru kanálů zde v ideálním případě dochází k turbulentnímu proudění, které je základním předpokladem vysoké účinnosti přenosu tepla výměníkem. 

Jednotlivé desky výměníku jsou pak k sobě těsně spojeny a to buď rozebíratelným a nebo nerozebíratelným způsobem. U rozebíratelných deskových výměníků tepla jsou mezi jednotlivé desky vloženy gumové těsnění, které zajistí jejich vzájemnou těsnost. U nerozebíratelných deskových výměníků tepla jsou desky nejčastěji spojeny měděnou pájkou, ty pak označujeme jako mědí pájené deskové výměníky tepla. V případě celonerezových výměníků tepla jsou jednotlivé desky výměníku spojovány unikátní technologií nazvanou AlfaFusion a jedná se pak o výměníky AlfaNova.

Základní typy výměníků Alfa Laval:

Pájené deskové výměníky

Deskové výměníky tepla kompaktních rozměrů, které jsou pájené mědí. Tyto výměníky se nejčastěji používají na nejběžnější topenářské aplikace jako vytápění a ohřev teplé vody. Ale možnosti jejich využití jsou daleko rozmanitější.

Celonerezový výměník AlfaNova

Celonerezové výměníky AlfaNova

Deskové výměníky tepla kompaktních rozměrů, které neobsahují mědˇ. Tyto výměníky se nejčastěji používají na ohřev teplé vody a pak všude tam, kde jsou zvýšené nároky na odolnost výměníku.

Rozebíratelné deskové výměníky

Deskové výměníky tepla větších rozměrů, které se dají nakonfigurovat přesně dle požadavků zákazníka a jeho aplikace. Největší výhodou těchto výměníků je, že se dají rozebírat, což oceníte hlavně při servisu nebo při změně parametrů.