Kvalitní servis znamená spokojeného zákazníka

Spokojenost zákazníků závisí na dobrém servisu. Naše celková koncepce servisní činnosti zahrnuje vše – od dodání nepatrného náhradního dílu až po poskytnutí dlouhodobého partnerství.

Abychom mohli našim zákazníkům nabízet kvalitní a odborný servis, zúčastňujeme se pravidelných servisních školení, které pořádá firma Alfa Laval pro své servisní partnery. Čerpáme zkušenosti z dostupných databází výrobků a náhradních dílů.

U většiny rozebíratelných výměníků tepla máme přímý přístup k technické dokumentaci, jak byl daný výměník postaven ve výrobě. Na základě této dokumentace máme přehled o skladbě desek, materiálu těsnění, typu a velikosti rámu výměníku. Tyto užitečné informace nám pak usnadní nejen tvorbu nabídky pro vás, ale hlavně i hladký průběh samotného servisního zásahu.

Během našich servisů vždy používáme pouze originální náhradní díly!

Námi servisovaná zařízení

Deskové výměníky tepla

 • Chemické čištění
 • Přetěsnění
 • Servisní centrum
 • Rekondice
 • Náhradní díly

Vzduchové chladiče

 • Mechanické čištění
 • Chemické čištění
 • Výměna ventilátorů
 • Kontrola nastavení
 • Náhradní díly
výměníková stanice tepla

Předávací stanice tepla

 • Havarijní servis
 • Pravidelný servis
 • Příprava na topnou sezónu
 • Servisní smlouvy
 • Náhradní díly