Technický návrh deskových výměníků tepla

Při technickém návrhu (výpočtu) výměníků tepla se můžeme opřít o velmi široké portfolio z produkce firmy Alfa Laval. Podle plánovaného použití výměníku, typu média a druhu aplikace vám pomůžeme najít ten nejvhodnější výměník, který bude plnit přesně to, co od něj očekáváte.

Mezi nejčastější aplikace patří:

 • vytápění (ohřev)
 • chlazení
 • kondenzace
 • odpar (vypařování)
 • rekuperace tepla
 • tlakové oddělení okruhů

Mezi nejčastější průmyslové oblasti patří:

 • CZT (vytápění, ohřev TV, VZT)
 • potravinářský průmysl (ohřev produktů)
 • farmacie (podpora výrobních procesů)
 • pivovarnictví (ohřev i chlazení produktů)
 • lehký průmysl (chlazení olejů a pod.)
 • těžký průmysl (ohřev i chlazení při výrobním procesu)

Co je potřeba pro kvalitní návrh výměníku?

Čím více informací nám poskytnete, tím lépe se nám bude navrhovat nejvhodnější řešení pro vaši aplikaci. Námi navržený deskový výměník je obvykle sice jen jeden z mnoha komponent ve vaší technologii, ale většinou je tím nejdůležitějším, který významnou měrou ovlivňuje všechny ostatní části vašeho systému.

U běžných a méně složitých aplikací nám pro návrh výměníku stačí znát pár základních údajů, jako např.:

 • Typ aplikace

  Jestli se jedná o ohřev, chlazení popř. něco jiného. Jestli se bude jednat o CZT, lehký průmysl, farmacii nebo potravinářský průmysl.

 • Požadovaný výkon nebo průtok

  Jeden z těchto parametrů je nutné znát, aby se dal výměník vůbec navrhnout!

 • Teplotní spády

  Je důležité vědět, co od výměníku očekáváte. V ideálním případě oba teplotní spády jak na primární, tak sekundární straně výměníku. Popř. minimálně jednu pro vás důležitější teplotu, kterou potřebujete dosáhnout, druhou méně důležitou teplotu můžeme měnit a ovlivňovat návrhem výměníku.

 • Média proudící výměníkem

  Typ média je potřeba znát nejen kvůli jeho fyzikálním vlastnostem, ale také pro správný výběr materiálu desek a těsnění výměníku. U nemrznoucích směsí je potřeba znát jejich koncentraci. U olejů zase viskozitu. Častokrát nám pomůže znát i obchodní název média.

 • Požadované tlakové ztráty

  Maximální povolené tlakové ztráty jsou častokrát limitujícím faktorem výsledné velikosti výměníku. Obecně čím nižší požadované tlakové ztráty jsou, tím nám vychází větší výměník.

Složité aplikace vyžadují doplnění více údajů, jako např.:

 • Velikost pevných částic v médiu

  Je potřeba zvolit vhodný typ a hloubku prolisu v deskách výměníku, aby se výměník nezanášel.

 • Stálý a nebo proměnlivý provoz?

  V případě proměnlivého provozu je potřeba překontrolovat návrh výměníku v krajních mezích provozních stavů.

 • Je v plánu navyšování výroby?

  Je dobré znát i výhled do budoucna, zda se neplánuje navyšování výroby. Již při prvním návrhu lze zakomponovat rezervu ve velikosti rámu rozebíratelného deskového výměníku pro možnost rozšíření počtu desek.

 • Může dojít ke kontaminaci mezi médií?

  V případě nestandardních situací může dojít k promíchání médií (produktů) nebo vůbec nesmí? Nejčastěji se řeší v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, popř. u transformátorových olejů. Možnost volby dvojité stěny výměníku.

 • Jiné specifické požadavky?

  Může se jednat např. o lokálně zhoršené parametry médií (tvrdá voda, …), náročnější okolní podmínky (prašnost, výbušnost, agresivní prostředí, špatná přístupnost) případě dodržení nějakých specifických norem.

Chcete od nás udělat návrh výměníku tepla?